1. 15495826 Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. (2004) Genes: BLC albumin

2. 8874668 Am J Chin Med. (1996) Genes: IL-2 TNF TNF-alpha interleukin-2

3. 1831743 Chin Med J (Engl). (1991)

4. 2208437 Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. (1990) Genes: interleukin-1

5. 2213952 J Tongji Med Univ. (1990) Genes: CS-1